دریافت فایل*تحقيق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي*

تحقيق برق و الكترونيك,دانلود تحقيق,كار تحقيقي برق و الكترونيك,تحقيق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي,سنسورهاي دما,ترانسيديوسر,ترانسيديوسر حرارتي,خصوصيات سنسورهاي دما,خصوصيات ترانسيديوسر حرارتيتحقيق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي|34010211|dzs|
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقيق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

گرما ودما
كميت فيزيكي كه ما آن را گرما مي ناميم يكي از اشكال مختلف انرژي است و مقدار گرما معمولا برحسب واحد ژول سنجيده ميشود.مقدار گرمايي كه در يك شي موجوداست قابل اندازه گيري نمي باشد اما مي توان تغييرات گرماي موجود در يك شي كه بر اثر تغيير دما و يا تغيير در حالت فيزيكي (جامد به مايع، مايع به گازف يك شكل كريستالي به شكل كريستالي ديگر) ايجاد ميشود اندازه گيري كرد.
بنابراين از اين جنبه دما ميزان گرما براي ماده است تاوقتي كه حالت فيزيكي آن بدون تغيير باقي بماند.
ارتباط بين دما و انرژي گرمايي بسيار شبيه به ارتباط بين سطح ولتاژ وانرژي الكتريكي است.
سنسورهاي دماي رايج تماما وابسته به تغييراتي هستند كه همراه با تغييرات دماي ماده به وجود مي آيد. ترانسيديوسرهاي انرژي الكتريكي به انرژي گرماي جريان عبوري از يك هادي استفاده مي كنند اما ترانسديوسرهاي گرمايي به انرژي الكتريكي به طور مستقيم اين تبديل را انجام نمي دهند ومطابق با قوانين ترموديناميك نيازمند تغييرات دمايي براي عمل كردن هستند بدين گونه كه در دماي بالاتر گرما مي گيرد و در دماي پايين تر اين مقدار گرما را تخليه مي كند.

4-2 نوار بي متال
آشكارسازي حرارتي در موارد متنوعي مانند آشكار كردن آتش سوزي، گرمايش تا يك حد معين ويا تشخيص عيب در يك سردكننده مورد استفاده قرار مي گيرد .ساده ترين نوع سنسور حرارتي از نوع بي متال استكه اصول كار آن در شكل به تصوير كشيده شده است. تركيب فوق شامل دو نوار فلزي از دو جنس مختلف است كه با نقطه جوش و يا پرچ كردن در دو نقطه به يكديگر متصل شده اند. جنس فلز دو نوار به گونه اي انتخاب مي شود كه ضرايب انبساطي خطي آنها با يكديگر تفاوت زيادي داشته باشند. مقدار انبساط يا ضريب انبساط خطي عبارت است از خارج قسمت تغيير مقدار طول به تغيير دما و اين مقدار براي همه فلزات مقداري است مثبت بدين معني كه با افزايش دما طول نوار افزايش مي يابد. مقادير ضريب انبساط را براي چند نوع فلز بر حسب واحد 10*k بيان كرده است.
خميدگي پديده آمده در نوار بي متال را مي توان وسط هر يك از انواع ترانسديوسرهاي جابه جايي كه در فصل مورد بررسي قرار گرفت تشخيص داد اما اغلب اوقات از خود نوار بي متال براي راه اندازي كنتاكتهاي يك كليد استفاده مي شود ومعمولا خود بي متال يك از كنتاكتهاي كليد است. نوع رايج نوار بي متال هنوز هم در انواعي از تموستاتها مورد استفاده قرار مي گيرد اگر چه بي متال در آنها به صورت حلزوني پيچيده شده است.اين شكل بي متال باعث افزايش حساسيت بي متال مي شود چون حساسيت بي متال با طور نوار بستگي مستقيم دارد. در صورتي كه محدوده دما وتغييرات آن كم مي باشد مقدار انحراف دقيقتا متناسب با تغيير دما خواهد بود.
اين نوع ترموستاتها داراي مشخصه نامطلوب هيسترزيس هستند به طوري كه به عنوان مثال ترموستاتي كه براي مقدار دماي 20c ساخته شده ممكن است در 22c باز شود.


مطالب دیگر:
🔥آشنایی با آثار تاریخی هفت تپه🔥آشنایی با تولنها و امواج زلزله و بررسی اثر زلزله بر سازه هاي زير زميني و تونل مترو🔥آشنایی با قزوین و بررسی جایگاه و معماری مسجد در ایران و قزوین🔥اتوماسیون گلخانه ها و بررسی کنترل شرایط محیطی🔥نگاهی به اتوماسيون صنعتي و بررسی نقش شبكه هاي ارتباطي در صنعت🔥بررسی نقش انرژی اتمی در كشاورزي و منابع طبيعي🔥نگاهی به خانه توگندات و معماری مدرن🔥مختصری بر کاشان و ابیانه و اردکان و اثار باستانی آنها🔥بررسي گفتمان هاي سياسي از بعد تحليل كلام انتقادي و آشكار ساختن رابطه متن و ايدئولوژي🔥تحلیل سیستم مدیریت طرحهای سرمایه‌ای شرکت برق منطقه‌ای خراسان🔥آشنایی با تقویت کننده های نوری و تحليل تقويت کننده هاي نوري رامن به روش عددي🔥تحلیل و بررسی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار🔥آشنایی با معماری و آبشارهای لرستان و خانه آبشار🔥آشنایی با تحليل و پردازش داده ها، روش مونت كارلو و حل معادلات خطی🔥نگاهی به نظریه اعداد و تحلیل اعداد🔥آشنایی با انواع واکنشهای شیمیایی و اکسیداسیون و تیتراسیون و ...🔥نگاهی به C60 و بيماري ايدز و تاریخچه و عملکرد آن در بدن فرد بیمار🔥تحليل و توصيف سيستماتيك مهارتها و حرکات بدن در انواع ورزش ها و گروه های عضلانی🔥آشنایی با مباحث پیوستگی و مشتق در ریاضیات🔥آشنایی با تجهيزات جداكننده سيالات چند فازي و لخته گيرهاي لوله‌اي شكل🔥تهیه یک سیستم حسابداری مناسب🔥نگاهی به حفاری و اهداف و روشها و ابزار آن🔥تجزیه و تحلیل سیستم موجود در باشگاه جوانان مهر و تهیه سیستم کاری مناسب🔥نگاهی به شیر و فرآورده های لبنی و روند تولید آنها در کارخانه🔥آشنایی با PLC و زبان های برنامه نویسی آن و برنامه STEP – 5 و آشنایی با S7